header-image

Advokatska kancelarija logo

Logo za odvokatsku kancelariju iz Subotice. Klijent je želeo da logo bude car Dušan koji u ruci drži zakonik.


Detalji projketa

  • Naziv projekta:Logo advokatske kancelarije
  • Tehnika:Vektorsko iscrtavanje logoa