header-image

Jupi Jee logo

Angažovali su nas da osmislimo logo za jednu rođendaonicu koja se tek otvarala. Ovo je bio jedan dug i zanimljiv proces. Kako je se želja klijenta, pa samim tim i logo, menjala tokom vremena, možete videti kako je projekat napredovao i kako se menjao.


Detalji projketa

  • Naziv projekta:Jupi jee logo

Zahtev Klijenta

Konsultacije

Dizajn

Kraj Projekta

Klijent nas je pozvao u prostor igraonice koja je bila u izgradnji kako bismo zajedno osmislili osnovnu ideju i pravac u kom treba razvijati logo. Pošto je u samom objektu osnova za sve dekorativne elemente bio šestougao, klijent je želeo da ga na neki način ubacimo u sam logo. Takođe, želeo je da boja bude što više, da budu jarke i upadljive. Mi smo kao predlog napravili ovu varijantu logoa.

Logo se klijentu svideo. Bio je upravo ono što je želeo, jednostavan je, lako se može imlementirati na sav reklamni materijal, a svetleća reklama, koje je bila bitna za sam objekat, se lako mogla napraviti u obliku logoa. Međutim, logo se nije svideo arhitekti koji je osmišljavao enterijer, pošto je zamisao bila da u samom enterijeru nema toliko boja, pa smo napravili novi logo koji je bio u skladu sa bojama enterijera.

Kako ovaj logo nije bio pogodan za izradu svetleće reklame i šestougli koji su korišćeni nisu bili praktični za tehničko izvođenje reklamnog materijala, odlučeno je da se oni izbace iz logoa. Ovo je bio konačan izgledlogoa koji su svi prihvatili.

Nakon par meseci upotrebe ovog logoa, klijent nas je pozvao i rekao da ipak želi boje koje su jarke i veselije, nakon što smo pronili boje, došli smo do konačnog izgleda logoa koji se i danas koristi.